Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1999 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 6.688.347.622 25,8 39,7
a. Çiftçilik ve hayvancılık 6.540.295.899 25,2 39,8
b. Ormancılık 68.817.727 0,3 30,3
c. Balıkçılık 79.233.996 0,3 45,1
Sanayi Sanayi 4.719.694.420 18,2 47,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 308.509.155 1,2 62,7
b. İmalat sanayi 3.782.686.976 14,6 43,1
c. Elektrik gaz ve su 628.498.289 2,4 75,4
İnşaat sanayi 1.346.483.844 5,2 39,1
Ticaret Ticaret 4.770.346.859 18,4 41,4
a. Toptan ve perakende ticaret 3.909.686.241 15,1 42,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 860.660.618 3,3 36,3
Ulaştırma ve haberleşme 3.159.518.419 12,2 58,2
Mali müesseseler 1.332.330.412 5,1 40,7
Konut sahipliği 916.480.322 3,5 97,3
Serbest meslek ve hizmetler 961.351.534 3,7 46,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.241.486.000 4,8 33,1
Devlet hizmetleri 2.355.467.538 9,1 81,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 77.892.777 0,3 312,8
İthalat vergileri 586.146.419 2,3 42,9
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 25.672.574.166 98,9 49,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 290.198.616 1,1 -25,4
a. Dış alemden gelen 874.058.032 3,4 13,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 583.859.416 2,2 54,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 25.962.772.782 100,0 47,8