Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1999 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.584.106.564 9,6 23,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.461.784.075 8,8 22,1
b. Ormancılık 68.187.139 0,4 41,0
c. Balıkçılık 54.135.350 0,3 52,5
Sanayi Sanayi 4.172.460.386 25,2 50,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 181.360.884 1,1 63,0
b. İmalat sanayi 3.484.347.596 21,1 47,7
c. Elektrik gaz ve su 506.751.906 3,1 72,3
İnşaat sanayi 1.017.446.611 6,2 44,4
Ticaret Ticaret 3.193.243.038 19,3 39,4
a. Toptan ve perakende ticaret 2.652.463.089 16,0 42,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 540.779.949 3,3 26,2
Ulaştırma ve haberleşme 2.402.186.088 14,5 53,7
Mali müesseseler 1.052.098.794 6,4 27,8
Konut sahipliği 784.475.264 4,7 100,1
Serbest meslek ve hizmetler 595.363.176 3,6 45,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 994.973.000 6,0 37,6
Devlet hizmetleri 1.979.515.278 12,0 79,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 34.989.020 0,2 224,6
İthalat vergileri 541.086.742 3,3 41,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 16.361.997.961 98,9 48,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 177.568.999 1,1 -37,9
a. Dış alemden gelen 842.454.570 5,1 36,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 664.885.571 4,0 101,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 16.539.566.960 100,0 46,6