Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1999 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 754.575.005 6,2 38,7
a. Çiftçilik ve hayvancılık 604.537.338 4,9 39,2
b. Ormancılık 61.222.673 0,5 19,4
c. Balıkçılık 88.814.994 0,7 52,1
Sanayi Sanayi 3.119.990.315 25,5 30,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 91.082.367 0,7 14,7
b. İmalat sanayi 2.608.263.350 21,3 26,0
c. Elektrik gaz ve su 420.644.598 3,4 71,1
İnşaat sanayi 726.622.270 5,9 49,0
Ticaret Ticaret 2.158.595.856 17,7 24,4
a. Toptan ve perakende ticaret 1.797.662.545 14,7 23,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 360.933.311 3,0 26,9
Ulaştırma ve haberleşme 1.850.840.753 15,1 39,3
Mali müesseseler 988.299.571 8,1 21,8
Konut sahipliği 674.852.578 5,5 99,9
Serbest meslek ve hizmetler 431.718.148 3,5 34,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.009.789.000 8,3 31,1
Devlet hizmetleri 1.895.302.371 15,5 87,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 24.355.613 0,2 88,7
İthalat vergileri 384.082.702 3,1 22,6
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 11.999.446.182 98,2 40,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 224.737.937 1,8 25,2
a. Dış alemden gelen 699.720.519 5,7 55,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 474.982.582 3,9 75,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 12.224.184.119 100,0 40,4