Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1999 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 11.851.054.755 15,1 30,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 11.196.397.876 14,3 29,5
b. Ormancılık 286.698.925 0,4 25,5
c. Balıkçılık 367.957.954 0,5 52,0
Sanayi Sanayi 17.973.865.854 23,0 50,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 883.737.329 1,1 56,9
b. İmalat sanayi 14.839.451.056 19,0 46,5
c. Elektrik gaz ve su 2.250.677.469 2,9 76,0
İnşaat sanayi 4.362.038.706 5,6 39,6
Ticaret Ticaret 14.750.944.530 18,8 41,8
a. Toptan ve perakende ticaret 12.226.556.214 15,6 43,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.524.388.316 3,2 36,2
Ulaştırma ve haberleşme 10.868.375.949 13,9 53,0
Mali müesseseler 4.228.348.748 5,4 28,9
Konut sahipliği 3.465.419.959 4,4 96,7
Serbest meslek ve hizmetler 2.830.825.727 3,6 44,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 4.284.141.000 5,5 40,5
Devlet hizmetleri 8.781.478.065 11,2 78,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 272.486.469 0,3 176,0
İthalat vergileri 2.314.574.546 3,0 49,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 77.415.272.308 98,9 48,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 867.694.501 1,1 -32,9
a. Dış alemden gelen 3.335.650.638 4,3 22,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.467.956.137 3,2 72,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 78.282.966.809 100,0 46,3