Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1998 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.500.988.650 15,7 169,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.331.500.151 14,6 179,0
b. Ormancılık 75.977.182 0,5 100,4
c. Balıkçılık 93.511.317 0,6 75,0
Sanayi Sanayi 3.620.464.176 22,7 41,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 182.951.615 1,1 51,1
b. İmalat sanayi 3.056.934.846 19,2 39,4
c. Elektrik gaz ve su 380.577.715 2,4 53,3
İnşaat sanayi 964.419.978 6,0 78,0
Ticaret Ticaret 3.005.939.680 18,8 54,8
a. Toptan ve perakende ticaret 2.496.185.018 15,6 53,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 509.754.662 3,2 59,9
Ulaştırma ve haberleşme 2.214.640.473 13,9 54,6
Mali müesseseler 699.126.555 4,4 58,9
Konut sahipliği 567.655.439 3,6 109,3
Serbest meslek ve hizmetler 569.446.008 3,6 67,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 622.748.000 3,9 81,8
Devlet hizmetleri 1.505.716.823 9,4 97,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 56.188.824 0,4 71,6
İthalat vergileri 440.212.667 2,8 29,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 15.522.051.273 97,2 67,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 438.962.241 2,8 180,9
a. Dış alemden gelen 893.519.845 5,6 103,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 454.557.604 2,8 60,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 15.961.013.514 100,0 69,7