Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1998 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.786.845.132 27,3 98,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 4.679.422.461 26,6 97,9
b. Ormancılık 52.802.507 0,3 99,8
c. Balıkçılık 54.620.164 0,3 120,6
Sanayi Sanayi 3.191.114.242 18,2 65,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 189.665.041 1,1 66,9
b. İmalat sanayi 2.643.085.483 15,0 62,3
c. Elektrik gaz ve su 358.363.718 2,0 95,1
İnşaat sanayi 967.967.575 5,5 71,6
Ticaret Ticaret 3.372.835.134 19,2 72,4
a. Toptan ve perakende ticaret 2.741.413.342 15,6 72,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 631.421.792 3,6 73,1
Ulaştırma ve haberleşme 1.996.963.262 11,4 71,4
Mali müesseseler 947.054.881 5,4 150,5
Konut sahipliği 464.474.358 2,6 105,5
Serbest meslek ve hizmetler 657.487.234 3,7 82,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 932.625.000 5,3 160,4
Devlet hizmetleri 1.295.730.065 7,4 74,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 18.869.146 0,1 173,1
İthalat vergileri 410.093.344 2,3 52,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 17.176.809.373 97,8 77,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 388.966.042 2,2 63,9
a. Dış alemden gelen 767.909.784 4,4 80,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 378.943.742 2,2 101,8
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 17.565.775.415 100,0 77,6