Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1998 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.281.519.648 11,4 112,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.197.659.202 10,6 113,2
b. Ormancılık 48.360.627 0,4 101,5
c. Balıkçılık 35.499.819 0,3 94,3
Sanayi Sanayi 2.764.302.212 24,5 77,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 111.264.346 1,0 79,4
b. İmalat sanayi 2.358.995.911 20,9 77,5
c. Elektrik gaz ve su 294.041.955 2,6 76,3
İnşaat sanayi 704.646.004 6,2 83,1
Ticaret Ticaret 2.290.131.550 20,3 86,6
a. Toptan ve perakende ticaret 1.861.776.610 16,5 84,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 428.354.940 3,8 97,5
Ulaştırma ve haberleşme 1.562.738.089 13,8 92,2
Mali müesseseler 823.025.175 7,3 177,6
Konut sahipliği 392.003.496 3,5 106,8
Serbest meslek ve hizmetler 409.099.963 3,6 93,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 723.259.000 6,4 124,7
Devlet hizmetleri 1.101.132.239 9,8 84,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 10.778.275 0,1 23,6
İthalat vergileri 381.795.104 3,4 84,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 10.997.912.755 97,5 90,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 285.994.519 2,5 234,5
a. Dış alemden gelen 616.307.958 5,5 137,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 330.313.439 2,9 89,7
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 11.283.907.274 100,0 92,5