Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1998 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 544.100.637 6,2 143,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 434.441.328 5,0 162,7
b. Ormancılık 51.276.933 0,6 115,8
c. Balıkçılık 58.382.376 0,7 68,7
Sanayi Sanayi 2.394.418.516 27,5 92,0
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 79.389.468 0,9 97,6
b. İmalat sanayi 2.069.239.287 23,8 93,7
c. Elektrik gaz ve su 245.789.761 2,8 76,8
İnşaat sanayi 487.559.801 5,6 93,1
Ticaret Ticaret 1.735.594.584 19,9 101,6
a. Toptan ve perakende ticaret 1.451.228.056 16,7 99,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 284.366.528 3,3 112,3
Ulaştırma ve haberleşme 1.328.484.388 15,3 118,5
Mali müesseseler 811.319.173 9,3 125,5
Konut sahipliği 337.577.462 3,9 106,4
Serbest meslek ve hizmetler 320.306.083 3,7 105,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 770.526.000 8,8 120,7
Devlet hizmetleri 1.013.156.957 11,6 113,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 12.906.202 0,1 177,6
İthalat vergileri 313.273.925 3,6 101,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 8.528.171.728 97,9 105,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 179.463.649 2,1 129,2
a. Dış alemden gelen 450.845.150 5,2 130,5
b. (Eksi) Dış aleme giden 271.381.501 3,1 131,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 8.707.635.377 100,0 105,6