Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1998 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 9.113.454.067 17,0 118,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 8.643.023.142 16,1 120,1
b. Ormancılık 228.417.249 0,4 103,8
c. Balıkçılık 242.013.676 0,5 84,6
Sanayi Sanayi 11.970.299.146 22,4 64,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 563.270.470 1,1 67,2
b. İmalat sanayi 10.128.255.527 18,9 62,9
c. Elektrik gaz ve su 1.278.773.149 2,4 73,4
İnşaat sanayi 3.124.593.358 5,8 79,2
Ticaret Ticaret 10.404.500.948 19,4 73,8
a. Toptan ve perakende ticaret 8.550.603.026 16,0 72,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.853.897.922 3,5 79,2
Ulaştırma ve haberleşme 7.102.826.212 13,3 76,7
Mali müesseseler 3.280.525.784 6,1 122,5
Konut sahipliği 1.761.710.755 3,3 107,2
Serbest meslek ve hizmetler 1.956.339.288 3,7 83,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.049.158.000 5,7 122,3
Devlet hizmetleri 4.915.736.084 9,2 90,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 98.742.447 0,2 86,2
İthalat vergileri 1.545.375.040 2,9 59,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 52.224.945.129 97,6 81,1
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.293.386.451 2,4 132,0
a. Dış alemden gelen 2.728.582.737 5,1 106,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.435.196.286 2,7 88,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 53.518.331.580 100,0 82,1