Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1997 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 927.002.791 9,9 31,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 835.649.031 8,9 27,8
b. Ormancılık 37.903.884 0,4 62,0
c. Balıkçılık 53.449.876 0,6 84,3
Sanayi Sanayi 2.562.015.604 27,2 100,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 121.055.790 1,3 91,3
b. İmalat sanayi 2.192.719.181 23,3 104,7
c. Elektrik gaz ve su 248.240.633 2,6 76,0
İnşaat sanayi 541.720.189 5,8 116,8
Ticaret Ticaret 1.941.684.161 20,6 94,9
a. Toptan ve perakende ticaret 1.622.848.717 17,3 94,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 318.835.444 3,4 99,3
Ulaştırma ve haberleşme 1.432.836.309 15,2 118,9
Mali müesseseler 440.031.229 4,7 62,4
Konut sahipliği 271.197.067 2,9 97,1
Serbest meslek ve hizmetler 339.904.858 3,6 88,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 342.553.000 3,6 31,7
Devlet hizmetleri 763.974.757 8,1 103,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 32.747.417 0,3 120,5
İthalat vergileri 339.942.021 3,6 126,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 9.250.503.403 98,3 94,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 156.275.536 1,7 215,7
a. Dış alemden gelen 440.184.343 4,7 147,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 283.908.807 3,0 120,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 9.406.778.939 100,0 95,9