Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1997 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.415.302.915 24,4 87,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.364.120.190 23,9 88,7
b. Ormancılık 26.426.300 0,3 24,5
c. Balıkçılık 24.756.425 0,3 72,0
Sanayi Sanayi 1.926.152.809 19,5 100,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 113.633.120 1,1 88,4
b. İmalat sanayi 1.628.884.681 16,5 105,5
c. Elektrik gaz ve su 183.635.008 1,9 69,7
İnşaat sanayi 564.185.413 5,7 96,7
Ticaret Ticaret 1.955.855.113 19,8 105,7
a. Toptan ve perakende ticaret 1.591.131.119 16,1 101,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 364.723.994 3,7 127,7
Ulaştırma ve haberleşme 1.164.817.575 11,8 105,7
Mali müesseseler 378.128.706 3,8 113,1
Konut sahipliği 225.968.804 2,3 94,3
Serbest meslek ve hizmetler 360.004.618 3,6 97,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 358.119.000 3,6 156,2
Devlet hizmetleri 744.563.621 7,5 100,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 6.908.178 0,1 80,2
İthalat vergileri 269.093.811 2,7 119,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 9.652.862.563 97,6 97,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 237.286.086 2,4 260,8
a. Dış alemden gelen 425.034.157 4,3 168,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 187.748.071 1,9 102,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 9.890.148.649 100,0 99,7