Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1997 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 603.935.735 10,3 73,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 561.665.370 9,6 77,0
b. Ormancılık 23.997.605 0,4 21,0
c. Balıkçılık 18.272.760 0,3 70,3
Sanayi Sanayi 1.557.739.993 26,6 86,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 62.023.717 1,1 61,4
b. İmalat sanayi 1.328.912.353 22,7 88,7
c. Elektrik gaz ve su 166.803.923 2,8 79,5
İnşaat sanayi 384.792.513 6,6 100,2
Ticaret Ticaret 1.227.107.419 20,9 94,4
a. Toptan ve perakende ticaret 1.010.260.395 17,2 89,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 216.847.024 3,7 122,3
Ulaştırma ve haberleşme 813.016.880 13,9 95,1
Mali müesseseler 296.499.457 5,1 125,5
Konut sahipliği 189.591.893 3,2 88,8
Serbest meslek ve hizmetler 211.556.741 3,6 89,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 321.863.000 5,5 85,8
Devlet hizmetleri 597.752.017 10,2 141,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 8.716.864 0,1 63,7
İthalat vergileri 207.140.248 3,5 95,6
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 5.775.986.760 98,5 95,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 85.507.916 1,5 122,0
a. Dış alemden gelen 259.656.306 4,4 110,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 174.148.390 3,0 104,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 5.861.494.676 100,0 96,0