Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1997 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 223.759.657 5,3 52,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 165.380.512 3,9 49,9
b. Ormancılık 23.763.922 0,6 29,2
c. Balıkçılık 34.615.223 0,8 87,3
Sanayi Sanayi 1.247.277.231 29,5 93,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 40.176.856 0,9 90,9
b. İmalat sanayi 1.068.110.462 25,2 92,4
c. Elektrik gaz ve su 138.989.913 3,3 103,7
İnşaat sanayi 252.542.323 6,0 95,9
Ticaret Ticaret 860.755.581 20,3 93,8
a. Toptan ve perakende ticaret 726.785.508 17,2 92,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 133.970.073 3,2 103,7
Ulaştırma ve haberleşme 607.941.817 14,4 100,0
Mali müesseseler 359.766.795 8,5 136,0
Konut sahipliği 163.573.836 3,9 84,7
Serbest meslek ve hizmetler 155.985.119 3,7 94,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 349.175.000 8,2 156,5
Devlet hizmetleri 473.619.402 11,2 94,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 4.648.435 0,1 59,7
İthalat vergileri 155.835.213 3,7 94,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 4.156.530.409 98,2 90,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 78.309.474 1,8 50,1
a. Dış alemden gelen 195.576.779 4,6 67,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 117.267.305 2,8 81,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 4.234.839.883 100,0 89,7