Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1997 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.170.001.098 14,2 67,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.926.815.103 13,4 68,2
b. Ormancılık 112.091.711 0,4 35,3
c. Balıkçılık 131.094.284 0,4 80,5
Sanayi Sanayi 7.293.185.637 24,8 96,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 336.889.483 1,1 84,0
b. İmalat sanayi 6.218.626.677 21,2 99,1
c. Elektrik gaz ve su 737.669.477 2,5 79,7
İnşaat sanayi 1.743.240.438 5,9 103,2
Ticaret Ticaret 5.985.402.274 20,4 98,0
a. Toptan ve perakende ticaret 4.951.025.739 16,8 95,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.034.376.535 3,5 113,9
Ulaştırma ve haberleşme 4.018.612.581 13,7 107,0
Mali müesseseler 1.474.426.187 5,0 101,3
Konut sahipliği 850.331.600 2,9 92,0
Serbest meslek ve hizmetler 1.067.451.336 3,6 92,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.371.710.000 4,7 93,4
Devlet hizmetleri 2.579.909.797 8,8 108,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 53.020.894 0,2 96,9
İthalat vergileri 972.011.293 3,3 112,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 28.835.883.135 98,1 95,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 557.379.012 1,9 170,6
a. Dış alemden gelen 1.320.451.585 4,5 129,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 763.072.573 2,6 105,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 29.393.262.147 100,0 96,2