Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1996 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 706.500.896 14,7 181,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 654.094.083 13,6 197,1
b. Ormancılık 23.401.363 0,5 100,0
c. Balıkçılık 29.005.450 0,6 53,7
Sanayi Sanayi 1.275.558.826 26,6 91,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 63.287.218 1,3 80,3
b. İmalat sanayi 1.071.233.807 22,3 88,6
c. Elektrik gaz ve su 141.037.801 2,9 118,8
İnşaat sanayi 249.886.765 5,2 116,5
Ticaret Ticaret 996.069.030 20,7 105,9
a. Toptan ve perakende ticaret 836.117.477 17,4 101,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 159.951.553 3,3 131,7
Ulaştırma ve haberleşme 654.690.885 13,6 112,8
Mali müesseseler 270.994.387 5,6 156,4
Konut sahipliği 137.618.112 2,9 77,5
Serbest meslek ve hizmetler 179.991.452 3,7 113,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 260.054.478 5,4 168,4
Devlet hizmetleri 376.408.058 7,8 81,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 14.851.976 0,3 155,6
İthalat vergileri 150.180.858 3,1 59,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 4.752.696.767 99,0 106,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 49.494.274 1,0 190,1
a. Dış alemden gelen 178.033.884 3,7 114,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 128.539.610 2,7 94,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 4.802.191.041 100,0 107,0