Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1996 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.288.294.256 26,0 88,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.252.669.117 25,3 88,2
b. Ormancılık 21.231.552 0,4 133,0
c. Balıkçılık 14.393.587 0,3 88,4
Sanayi Sanayi 961.095.092 19,4 80,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 60.318.021 1,2 105,2
b. İmalat sanayi 792.571.893 16,0 74,8
c. Elektrik gaz ve su 108.205.178 2,2 114,3
İnşaat sanayi 286.787.768 5,8 105,1
Ticaret Ticaret 950.702.066 19,2 86,4
a. Toptan ve perakende ticaret 790.502.706 16,0 84,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 160.199.360 3,2 95,3
Ulaştırma ve haberleşme 566.179.762 11,4 94,9
Mali müesseseler 177.421.765 3,6 96,3
Konut sahipliği 116.309.167 2,3 77,2
Serbest meslek ve hizmetler 182.343.601 3,7 87,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 139.802.808 2,8 166,1
Devlet hizmetleri 370.807.590 7,5 149,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 3.832.956 0,1 68,8
İthalat vergileri 122.497.403 2,5 57,6
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 4.886.468.618 98,7 89,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 65.764.799 1,3 72,6
a. Dış alemden gelen 158.430.781 3,2 84,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 92.665.982 1,9 93,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 4.952.233.417 100,0 88,8