Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1996 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 347.793.594 11,6 88,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 317.237.384 10,6 89,1
b. Ormancılık 19.828.274 0,7 90,3
c. Balıkçılık 10.727.936 0,4 63,7
Sanayi Sanayi 835.424.841 27,9 79,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 38.426.192 1,3 79,3
b. İmalat sanayi 704.066.495 23,5 75,7
c. Elektrik gaz ve su 92.932.154 3,1 115,1
İnşaat sanayi 192.202.005 6,4 91,8
Ticaret Ticaret 631.311.547 21,1 85,0
a. Toptan ve perakende ticaret 533.746.172 17,8 84,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 97.565.375 3,3 85,9
Ulaştırma ve haberleşme 416.698.235 13,9 91,1
Mali müesseseler 131.510.104 4,4 111,6
Konut sahipliği 100.423.385 3,4 77,4
Serbest meslek ve hizmetler 111.437.149 3,7 85,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 173.229.785 5,8 205,7
Devlet hizmetleri 247.612.499 8,3 66,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 5.326.206 0,2 19,5
İthalat vergileri 105.889.821 3,5 73,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 2.952.399.601 98,7 79,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 38.522.058 1,3 97,5
a. Dış alemden gelen 123.494.401 4,1 64,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 84.972.343 2,8 52,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 2.990.921.659 100,0 79,6