Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1996 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 147.184.818 6,6 46,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 110.309.742 4,9 40,1
b. Ormancılık 18.392.228 0,8 72,2
c. Balıkçılık 18.482.848 0,8 68,6
Sanayi Sanayi 644.449.600 28,9 71,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 21.048.227 0,9 66,9
b. İmalat sanayi 555.162.021 24,9 68,4
c. Elektrik gaz ve su 68.239.352 3,1 100,7
İnşaat sanayi 128.885.231 5,8 82,2
Ticaret Ticaret 444.231.866 19,9 75,9
a. Toptan ve perakende ticaret 378.457.468 17,0 74,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 65.774.398 2,9 86,7
Ulaştırma ve haberleşme 304.005.315 13,6 84,4
Mali müesseseler 152.413.809 6,8 136,9
Konut sahipliği 88.584.116 4,0 79,4
Serbest meslek ve hizmetler 80.307.421 3,6 76,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 136.147.666 6,1 111,9
Devlet hizmetleri 243.699.164 10,9 112,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.911.221 0,1 42,9
İthalat vergileri 80.020.308 3,6 55,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 2.180.545.203 97,7 77,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 52.175.963 2,3 193,5
a. Dış alemden gelen 116.628.124 5,2 92,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 64.452.161 2,9 50,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 2.232.721.166 100,0 79,2