Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1996 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.489.773.564 16,6 104,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.334.310.326 15,6 106,2
b. Ormancılık 82.853.417 0,6 97,7
c. Balıkçılık 72.609.821 0,5 64,9
Sanayi Sanayi 3.716.528.359 24,8 82,0
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 183.079.658 1,2 85,8
b. İmalat sanayi 3.123.034.216 20,9 78,3
c. Elektrik gaz ve su 410.414.485 2,7 113,6
İnşaat sanayi 857.761.769 5,7 101,3
Ticaret Ticaret 3.022.314.509 20,2 90,4
a. Toptan ve perakende ticaret 2.538.823.823 17,0 88,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 483.490.686 3,2 102,5
Ulaştırma ve haberleşme 1.941.574.197 13,0 97,9
Mali müesseseler 732.340.065 4,9 127,0
Konut sahipliği 442.934.780 3,0 77,8
Serbest meslek ve hizmetler 554.079.623 3,7 93,1
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 709.234.737 4,7 162,3
Devlet hizmetleri 1.238.527.311 8,3 99,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 26.922.359 0,2 84,7
İthalat vergileri 458.588.390 3,1 61,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 14.772.110.189 98,6 90,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 205.957.094 1,4 122,8
a. Dış alemden gelen 576.587.190 3,8 88,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 370.630.096 2,5 74,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 14.978.067.283 100,0 90,7