Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1995 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 250.731.546 10,8 64,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 220.157.294 9,5 62,4
b. Ormancılık 11.700.145 0,5 181,6
c. Balıkçılık 18.874.107 0,8 48,1
Sanayi Sanayi 667.494.707 28,8 83,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 35.106.905 1,5 79,8
b. İmalat sanayi 567.928.112 24,5 84,5
c. Elektrik gaz ve su 64.459.690 2,8 75,4
İnşaat sanayi 115.440.573 5,0 47,6
Ticaret Ticaret 483.827.565 20,9 86,8
a. Toptan ve perakende ticaret 414.805.282 17,9 89,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 69.022.283 3,0 71,9
Ulaştırma ve haberleşme 307.650.321 13,3 72,5
Mali müesseseler 105.703.604 4,6 114,3
Konut sahipliği 77.552.903 3,3 91,4
Serbest meslek ve hizmetler 84.493.112 3,6 79,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 96.896.590 4,2 96,2
Devlet hizmetleri 207.360.137 8,9 104,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 5.810.035 0,3 68,5
İthalat vergileri 93.977.063 4,1 90,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 2.303.144.976 99,3 80,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 17.059.776 0,7 -1.778,6
a. Dış alemden gelen 83.125.695 3,6 97,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 66.065.919 2,8 53,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 2.320.204.752 100,0 82,2