Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1995 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 682.314.226 26,0 107,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 665.561.501 25,4 109,2
b. Ormancılık 9.111.868 0,3 37,5
c. Balıkçılık 7.640.857 0,3 87,2
Sanayi Sanayi 533.320.759 20,3 97,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 29.397.612 1,1 71,0
b. İmalat sanayi 453.426.051 17,3 104,2
c. Elektrik gaz ve su 50.497.096 1,9 61,8
İnşaat sanayi 139.823.687 5,3 67,1
Ticaret Ticaret 510.091.054 19,4 109,9
a. Toptan ve perakende ticaret 428.076.882 16,3 112,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 82.014.172 3,1 98,7
Ulaştırma ve haberleşme 290.547.627 11,1 86,5
Mali müesseseler 90.396.309 3,4 277,1
Konut sahipliği 65.622.420 2,5 86,3
Serbest meslek ve hizmetler 97.130.256 3,7 102,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 52.533.520 2,0 160,2
Devlet hizmetleri 148.576.423 5,7 62,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.271.368 0,1 13,5
İthalat vergileri 77.737.229 3,0 126,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 2.585.297.838 98,5 99,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 38.092.785 1,5 483,3
a. Dış alemden gelen 86.066.303 3,3 117,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 47.973.518 1,8 44,8
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 2.623.390.623 100,0 101,3