Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1995 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 184.735.411 11,1 127,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 167.765.154 10,1 124,3
b. Ormancılık 10.417.272 0,6 159,6
c. Balıkçılık 6.552.985 0,4 172,8
Sanayi Sanayi 465.351.274 27,9 104,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 21.426.448 1,3 77,5
b. İmalat sanayi 400.718.655 24,1 113,4
c. Elektrik gaz ve su 43.206.171 2,6 57,3
İnşaat sanayi 100.206.952 6,0 66,9
Ticaret Ticaret 341.208.161 20,5 115,6
a. Toptan ve perakende ticaret 288.736.215 17,3 119,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 52.471.946 3,2 96,8
Ulaştırma ve haberleşme 218.043.540 13,1 90,2
Mali müesseseler 62.150.219 3,7 147,0
Konut sahipliği 56.609.077 3,4 101,5
Serbest meslek ve hizmetler 59.941.772 3,6 106,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 56.669.488 3,4 18,4
Devlet hizmetleri 148.880.665 8,9 84,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 4.458.729 0,3 147,6
İthalat vergileri 60.939.851 3,7 116,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 1.645.856.163 98,8 109,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 19.501.600 1,2 40,2
a. Dış alemden gelen 75.323.641 4,5 62,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 55.822.041 3,4 72,5
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 1.665.357.763 100,0 108,0