Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1995 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 100.396.946 8,1 182,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 78.754.420 6,3 218,4
b. Ormancılık 10.677.720 0,9 135,3
c. Balıkçılık 10.964.806 0,9 73,3
Sanayi Sanayi 376.228.088 30,2 138,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 12.614.304 1,0 137,2
b. İmalat sanayi 329.608.027 26,5 142,7
c. Elektrik gaz ve su 34.005.757 2,7 102,9
İnşaat sanayi 70.743.730 5,7 69,2
Ticaret Ticaret 252.564.011 20,3 151,2
a. Toptan ve perakende ticaret 217.334.490 17,4 149,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 35.229.521 2,8 161,8
Ulaştırma ve haberleşme 164.828.445 13,2 152,3
Mali müesseseler 64.339.731 5,2 288,8
Konut sahipliği 49.385.077 4,0 105,0
Serbest meslek ve hizmetler 45.435.086 3,6 143,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 64.243.964 5,2 39,6
Devlet hizmetleri 114.967.500 9,2 63,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.036.583 0,2 11,9
İthalat vergileri 51.475.859 4,1 114,9
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 1.228.157.092 98,6 140,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 17.776.934 1,4 37.496,1
a. Dış alemden gelen 60.706.794 4,9 266,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 42.929.860 3,4 160,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 1.245.934.026 100,0 143,9