Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1995 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.218.178.129 15,5 103,7
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.132.238.369 14,4 104,6
b. Ormancılık 41.907.005 0,5 116,8
c. Balıkçılık 44.032.755 0,6 72,3
Sanayi Sanayi 2.042.394.828 26,0 100,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 98.545.269 1,3 82,2
b. İmalat sanayi 1.751.680.845 22,3 105,2
c. Elektrik gaz ve su 192.168.714 2,4 71,3
İnşaat sanayi 426.214.942 5,4 61,6
Ticaret Ticaret 1.587.690.791 20,2 108,7
a. Toptan ve perakende ticaret 1.348.952.869 17,2 111,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 238.737.922 3,0 96,4
Ulaştırma ve haberleşme 981.069.933 12,5 90,8
Mali müesseseler 322.589.863 4,1 180,5
Konut sahipliği 249.169.477 3,2 94,8
Serbest meslek ve hizmetler 287.000.226 3,7 101,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 270.343.562 3,4 65,4
Devlet hizmetleri 619.784.725 7,9 79,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 14.576.715 0,2 60,7
İthalat vergileri 284.130.002 3,6 109,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 7.762.456.069 98,8 100,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 92.431.095 1,2 374,6
a. Dış alemden gelen 305.222.433 3,9 111,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 212.791.338 2,7 70,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 7.854.887.164 100,0 102,0