Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1994 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 152.454.890 12,0 160,7
a. Çiftçilik ve hayvancılık 135.557.118 10,6 171,7
b. Ormancılık 4.154.169 0,3 68,5
c. Balıkçılık 12.743.603 1,0 108,1
Sanayi Sanayi 364.090.670 28,6 120,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 19.520.103 1,5 151,0
b. İmalat sanayi 307.828.838 24,2 120,3
c. Elektrik gaz ve su 36.741.729 2,9 110,6
İnşaat sanayi 78.224.953 6,1 71,7
Ticaret Ticaret 259.050.138 20,3 127,0
a. Toptan ve perakende ticaret 218.893.985 17,2 125,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 40.156.153 3,2 135,3
Ulaştırma ve haberleşme 178.375.279 14,0 125,2
Mali müesseseler 49.325.191 3,9 62,8
Konut sahipliği 40.518.758 3,2 93,7
Serbest meslek ve hizmetler 47.134.656 3,7 117,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 49.386.641 3,9 126,1
Devlet hizmetleri 101.634.112 8,0 59,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 3.448.508 0,3 65,3
İthalat vergileri 49.458.503 3,9 74,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 1.274.329.017 100,1 109,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -1.016.311 -0,1 -120,8
a. Dış alemden gelen 42.048.277 3,3 145,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 43.064.588 3,4 251,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 1.273.312.706 100,0 107,9