Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1994 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 328.900.712 25,2 84,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 318.193.056 24,4 85,1
b. Ormancılık 6.625.581 0,5 45,0
c. Balıkçılık 4.082.075 0,3 96,5
Sanayi Sanayi 270.483.166 20,8 114,0
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 17.190.581 1,3 150,5
b. İmalat sanayi 222.077.220 17,0 109,5
c. Elektrik gaz ve su 31.215.365 2,4 130,8
İnşaat sanayi 83.665.742 6,4 83,5
Ticaret Ticaret 243.043.380 18,6 101,9
a. Toptan ve perakende ticaret 201.758.165 15,5 96,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 41.285.215 3,2 133,6
Ulaştırma ve haberleşme 155.768.127 12,0 117,4
Mali müesseseler 23.974.563 1,8 28,7
Konut sahipliği 35.218.387 2,7 90,2
Serbest meslek ve hizmetler 47.899.564 3,7 95,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 20.191.344 1,5 3,9
Devlet hizmetleri 91.644.084 7,0 70,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.000.588 0,2 39,9
İthalat vergileri 34.296.674 2,6 50,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 1.296.703.643 99,5 95,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 6.530.369 0,5 1,6
a. Dış alemden gelen 39.652.642 3,0 119,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 33.122.273 2,5 185,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 1.303.234.012 100,0 94,7