Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1994 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 81.210.970 10,1 73,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 74.795.471 9,3 79,0
b. Ormancılık 4.013.355 0,5 9,7
c. Balıkçılık 2.402.144 0,3 80,2
Sanayi Sanayi 227.283.068 28,4 112,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 12.069.878 1,5 187,8
b. İmalat sanayi 187.751.059 23,5 105,1
c. Elektrik gaz ve su 27.462.131 3,4 139,9
İnşaat sanayi 60.026.979 7,5 78,9
Ticaret Ticaret 158.272.843 19,8 100,6
a. Toptan ve perakende ticaret 131.605.773 16,4 98,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 26.667.070 3,3 113,7
Ulaştırma ve haberleşme 114.647.828 14,3 134,2
Mali müesseseler 25.163.984 3,1 12,9
Konut sahipliği 28.095.229 3,5 85,7
Serbest meslek ve hizmetler 29.104.588 3,6 96,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 47.866.991 6,0 101,8
Devlet hizmetleri 80.781.954 10,1 83,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.801.027 0,2 28,3
İthalat vergileri 28.178.102 3,5 53,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 786.699.581 98,3 93,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 13.912.385 1,7 846,1
a. Dış alemden gelen 46.265.663 5,8 271,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 32.353.278 4,0 194,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 800.611.966 100,0 95,7