Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1994 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 35.602.190 7,0 64,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 24.736.893 4,8 69,9
b. Ormancılık 4.537.026 0,9 13,7
c. Balıkçılık 6.328.271 1,2 100,2
Sanayi Sanayi 157.910.530 30,9 81,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 5.318.003 1,0 78,4
b. İmalat sanayi 135.831.014 26,6 80,8
c. Elektrik gaz ve su 16.761.513 3,3 85,7
İnşaat sanayi 41.802.087 8,2 98,0
Ticaret Ticaret 100.552.381 19,7 82,8
a. Toptan ve perakende ticaret 87.097.386 17,1 83,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 13.454.995 2,6 80,4
Ulaştırma ve haberleşme 65.318.808 12,8 76,2
Mali müesseseler 16.547.705 3,2 25,0
Konut sahipliği 24.085.582 4,7 77,0
Serbest meslek ve hizmetler 18.655.802 3,7 77,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 46.026.179 9,0 331,8
Devlet hizmetleri 70.469.469 13,8 66,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.819.812 0,4 66,2
İthalat vergileri 23.958.759 4,7 105,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 510.696.946 100,0 68,1
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 47.284 0,0 -98,2
a. Dış alemden gelen 16.555.943 3,2 58,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 16.508.659 3,2 112,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 510.744.230 100,0 66,6