Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1994 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 598.168.762 15,4 95,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 553.282.538 14,2 98,9
b. Ormancılık 19.330.131 0,5 31,7
c. Balıkçılık 25.556.093 0,7 101,3
Sanayi Sanayi 1.019.767.434 26,2 110,0
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 54.098.565 1,4 148,0
b. İmalat sanayi 853.488.131 22,0 107,0
c. Elektrik gaz ve su 112.180.738 2,9 118,0
İnşaat sanayi 263.719.761 6,8 80,8
Ticaret Ticaret 760.918.742 19,6 106,6
a. Toptan ve perakende ticaret 639.355.309 16,4 103,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 121.563.433 3,1 122,3
Ulaştırma ve haberleşme 514.110.042 13,2 117,1
Mali müesseseler 115.011.443 3,0 36,2
Konut sahipliği 127.917.956 3,3 87,6
Serbest meslek ve hizmetler 142.794.610 3,7 99,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 163.471.155 4,2 116,1
Devlet hizmetleri 344.529.619 8,9 69,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 9.069.935 0,2 50,8
İthalat vergileri 135.892.038 3,5 67,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 3.868.429.187 99,5 95,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 19.473.727 0,5 26,0
a. Dış alemden gelen 144.522.525 3,7 148,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 125.048.798 3,2 193,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 3.887.902.914 100,0 94,7