Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1993 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 58.483.620 9,5 60,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 49.895.208 8,1 62,5
b. Ormancılık 2.464.972 0,4 -35,3
c. Balıkçılık 6.123.440 1,0 232,4
Sanayi Sanayi 164.963.144 26,9 75,6
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 7.776.933 1,3 60,8
b. İmalat sanayi 139.736.682 22,8 75,1
c. Elektrik gaz ve su 17.449.529 2,8 87,3
İnşaat sanayi 45.572.080 7,4 110,2
Ticaret Ticaret 114.104.603 18,6 80,7
a. Toptan ve perakende ticaret 97.036.584 15,8 79,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 17.068.019 2,8 86,7
Ulaştırma ve haberleşme 79.203.531 12,9 80,5
Mali müesseseler 30.294.887 4,9 80,8
Konut sahipliği 20.916.202 3,4 68,4
Serbest meslek ve hizmetler 21.629.835 3,5 77,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 21.846.273 3,6 66,4
Devlet hizmetleri 63.905.203 10,4 98,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.085.959 0,3 92,6
İthalat vergileri 28.381.774 4,6 96,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 607.694.565 99,2 81,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 4.877.809 0,8 11,3
a. Dış alemden gelen 17.136.806 2,8 43,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 12.258.997 2,0 61,7
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 612.572.374 100,0 80,5