Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1993 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 178.554.255 26,7 99,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 171.908.384 25,7 97,6
b. Ormancılık 4.568.622 0,7 163,8
c. Balıkçılık 2.077.249 0,3 139,5
Sanayi Sanayi 126.415.346 18,9 70,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 6.863.055 1,0 41,2
b. İmalat sanayi 106.025.092 15,8 72,6
c. Elektrik gaz ve su 13.527.199 2,0 75,7
İnşaat sanayi 45.593.470 6,8 92,6
Ticaret Ticaret 120.366.703 18,0 85,2
a. Toptan ve perakende ticaret 102.690.596 15,3 87,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 17.676.107 2,6 75,6
Ulaştırma ve haberleşme 71.648.966 10,7 86,0
Mali müesseseler 18.626.715 2,8 69,1
Konut sahipliği 18.519.820 2,8 65,3
Serbest meslek ve hizmetler 24.479.644 3,7 85,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 19.433.657 2,9 59,0
Devlet hizmetleri 53.755.223 8,0 71,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.429.760 0,2 35,2
İthalat vergileri 22.806.362 3,4 111,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 662.762.607 99,0 85,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 6.426.026 1,0 84,6
a. Dış alemden gelen 18.039.786 2,7 75,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 11.613.760 1,7 71,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 669.188.633 100,0 85,5