Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1993 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 46.779.758 11,4 82,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 41.789.414 10,2 86,5
b. Ormancılık 3.657.596 0,9 33,2
c. Balıkçılık 1.332.748 0,3 182,4
Sanayi Sanayi 107.178.898 26,2 79,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 4.193.405 1,0 37,6
b. İmalat sanayi 91.538.646 22,4 81,4
c. Elektrik gaz ve su 11.446.847 2,8 80,8
İnşaat sanayi 33.552.564 8,2 98,3
Ticaret Ticaret 78.895.726 19,3 87,7
a. Toptan ve perakende ticaret 66.419.695 16,2 87,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 12.476.031 3,1 88,2
Ulaştırma ve haberleşme 48.946.410 12,0 72,8
Mali müesseseler 22.297.836 5,5 188,3
Konut sahipliği 15.131.849 3,7 63,0
Serbest meslek ve hizmetler 14.826.359 3,6 85,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 23.714.895 5,8 184,2
Devlet hizmetleri 43.918.796 10,7 77,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.404.091 0,3 76,0
İthalat vergileri 18.356.015 4,5 118,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 407.573.407 99,6 82,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.470.514 0,4 -12,8
a. Dış alemden gelen 12.466.649 3,0 69,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 10.996.135 2,7 94,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 409.043.921 100,0 81,8