Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1993 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 21.707.312 7,1 77,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 14.555.467 4,7 55,1
b. Ormancılık 3.991.609 1,3 148,7
c. Balıkçılık 3.160.236 1,0 153,4
Sanayi Sanayi 87.114.701 28,4 66,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.980.609 1,0 35,2
b. İmalat sanayi 75.107.968 24,5 67,3
c. Elektrik gaz ve su 9.026.124 2,9 71,7
İnşaat sanayi 21.115.399 6,9 72,7
Ticaret Ticaret 55.017.591 17,9 70,9
a. Toptan ve perakende ticaret 47.558.548 15,5 71,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 7.459.043 2,4 65,9
Ulaştırma ve haberleşme 37.061.126 12,1 63,9
Mali müesseseler 13.233.586 4,3 65,7
Konut sahipliği 13.610.267 4,4 63,9
Serbest meslek ve hizmetler 10.513.332 3,4 68,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 10.659.322 3,5 42,2
Devlet hizmetleri 42.342.355 13,8 80,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.095.207 0,4 78,0
İthalat vergileri 11.684.957 3,8 64,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 303.836.511 99,1 70,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 2.681.153 0,9 290,3
a. Dış alemden gelen 10.434.530 3,4 82,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 7.753.377 2,5 53,7
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 306.517.664 100,0 71,7