Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1993 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 305.524.945 15,3 86,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 278.148.473 13,9 86,0
b. Ormancılık 14.682.799 0,7 48,5
c. Balıkçılık 12.693.673 0,6 186,6
Sanayi Sanayi 485.672.089 24,3 73,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 21.814.002 1,1 45,9
b. İmalat sanayi 412.408.388 20,6 74,3
c. Elektrik gaz ve su 51.449.699 2,6 79,9
İnşaat sanayi 145.833.513 7,3 95,7
Ticaret Ticaret 368.384.623 18,4 82,0
a. Toptan ve perakende ticaret 313.705.423 15,7 82,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 54.679.200 2,7 80,3
Ulaştırma ve haberleşme 236.860.033 11,9 77,6
Mali müesseseler 84.453.024 4,2 94,2
Konut sahipliği 68.178.138 3,4 65,4
Serbest meslek ve hizmetler 71.449.170 3,6 80,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 75.654.147 3,8 83,7
Devlet hizmetleri 203.921.577 10,2 82,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 6.015.017 0,3 69,3
İthalat vergileri 81.229.108 4,1 99,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 1.981.867.090 99,2 81,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 15.455.502 0,8 51,0
a. Dış alemden gelen 58.077.771 2,9 64,5
b. (Eksi) Dış aleme giden 42.622.269 2,1 70,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 1.997.322.592 100,0 81,0