Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1992 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 36.348.327 10,7 74,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 30.698.695 9,0 67,3
b. Ormancılık 3.807.345 1,1 217,0
c. Balıkçılık 1.842.287 0,5 41,7
Sanayi Sanayi 93.940.642 27,7 71,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 4.835.199 1,4 42,9
b. İmalat sanayi 79.789.090 23,5 70,7
c. Elektrik gaz ve su 9.316.353 2,7 97,5
İnşaat sanayi 21.684.850 6,4 70,7
Ticaret Ticaret 63.151.983 18,6 72,5
a. Toptan ve perakende ticaret 54.009.608 15,9 72,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 9.142.376 2,7 75,5
Ulaştırma ve haberleşme 43.878.351 12,9 77,5
Mali müesseseler 16.757.747 4,9 85,5
Konut sahipliği 12.419.320 3,7 75,8
Serbest meslek ve hizmetler 12.156.988 3,6 73,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 13.129.501 3,9 74,2
Devlet hizmetleri 32.210.116 9,5 68,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.082.836 0,3 44,7
İthalat vergileri 14.443.934 4,3 101,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 334.945.593 98,7 74,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 4.382.591 1,3 165,9
a. Dış alemden gelen 11.965.815 3,5 96,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 7.583.224 2,2 71,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 339.328.184 100,0 75,0