Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1992 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 89.614.512 24,8 67,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 87.015.159 24,1 66,0
b. Ormancılık 1.731.960 0,5 185,6
c. Balıkçılık 867.393 0,2 60,9
Sanayi Sanayi 73.979.025 20,5 66,6
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 4.859.832 1,3 57,1
b. İmalat sanayi 61.419.284 17,0 64,2
c. Elektrik gaz ve su 7.699.909 2,1 97,2
İnşaat sanayi 23.677.971 6,6 61,7
Ticaret Ticaret 64.989.756 18,0 68,5
a. Toptan ve perakende ticaret 54.926.277 15,2 66,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 10.063.479 2,8 79,5
Ulaştırma ve haberleşme 38.519.513 10,7 71,4
Mali müesseseler 11.014.656 3,1 65,3
Konut sahipliği 11.206.690 3,1 83,9
Serbest meslek ve hizmetler 13.194.297 3,7 67,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 12.218.646 3,4 98,1
Devlet hizmetleri 31.443.794 8,7 71,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.057.359 0,3 47,3
İthalat vergileri 10.769.433 3,0 77,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 357.248.361 99,0 67,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 3.481.518 1,0 72,4
a. Dış alemden gelen 10.259.915 2,8 72,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 6.778.397 1,9 72,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 360.729.879 100,0 67,6