Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1992 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 25.629.543 11,4 64,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 22.412.102 10,0 56,1
b. Ormancılık 2.745.571 1,2 217,5
c. Balıkçılık 471.870 0,2 36,4
Sanayi Sanayi 59.846.254 26,6 70,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 3.046.426 1,4 56,8
b. İmalat sanayi 50.469.308 22,4 66,9
c. Elektrik gaz ve su 6.330.521 2,8 111,2
İnşaat sanayi 16.921.383 7,5 75,3
Ticaret Ticaret 42.034.746 18,7 72,8
a. Toptan ve perakende ticaret 35.405.156 15,7 69,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 6.629.590 2,9 90,7
Ulaştırma ve haberleşme 28.325.654 12,6 80,5
Mali müesseseler 7.735.548 3,4 29,3
Konut sahipliği 9.284.445 4,1 74,9
Serbest meslek ve hizmetler 7.979.312 3,5 69,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 8.345.046 3,7 57,8
Devlet hizmetleri 24.691.660 11,0 108,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 797.915 0,4 59,8
İthalat vergileri 8.404.932 3,7 80,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 223.306.345 99,3 74,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.685.866 0,7 315,3
a. Dış alemden gelen 7.347.993 3,3 90,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 5.662.127 2,5 64,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 224.992.211 100,0 75,0