Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1992 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 12.234.256 6,9 100,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 9.382.223 5,3 121,1
b. Ormancılık 1.604.759 0,9 50,0
c. Balıkçılık 1.247.274 0,7 56,8
Sanayi Sanayi 52.355.914 29,3 81,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.204.919 1,2 64,2
b. İmalat sanayi 44.895.304 25,1 77,2
c. Elektrik gaz ve su 5.255.691 2,9 136,7
İnşaat sanayi 12.225.210 6,8 71,2
Ticaret Ticaret 32.192.391 18,0 79,8
a. Toptan ve perakende ticaret 27.697.437 15,5 78,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.494.954 2,5 89,5
Ulaştırma ve haberleşme 22.614.201 12,7 93,7
Mali müesseseler 7.984.206 4,5 82,3
Konut sahipliği 8.305.068 4,7 74,4
Serbest meslek ve hizmetler 6.245.964 3,5 82,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 7.495.037 4,2 74,8
Devlet hizmetleri 23.495.439 13,2 99,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 615.285 0,3 68,0
İthalat vergileri 7.094.848 4,0 65,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 177.867.746 99,6 84,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 686.888 0,4 239,0
a. Dış alemden gelen 5.732.794 3,2 72,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 5.045.906 2,8 62,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 178.554.634 100,0 84,7