Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1992 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 163.826.637 14,8 70,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 149.508.180 13,5 67,3
b. Ormancılık 9.889.634 0,9 164,3
c. Balıkçılık 4.428.824 0,4 48,6
Sanayi Sanayi 280.121.835 25,4 71,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 14.946.376 1,4 53,1
b. İmalat sanayi 236.572.985 21,4 69,3
c. Elektrik gaz ve su 28.602.474 2,6 106,7
İnşaat sanayi 74.509.414 6,8 68,8
Ticaret Ticaret 202.368.876 18,3 72,3
a. Toptan ve perakende ticaret 172.038.478 15,6 70,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 30.330.399 2,7 82,0
Ulaştırma ve haberleşme 133.337.719 12,1 78,8
Mali müesseseler 43.492.158 3,9 66,9
Konut sahipliği 41.215.524 3,7 77,4
Serbest meslek ve hizmetler 39.576.562 3,6 72,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 41.188.230 3,7 76,9
Devlet hizmetleri 111.841.009 10,1 83,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 3.553.395 0,3 52,4
İthalat vergileri 40.713.146 3,7 83,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 1.093.368.045 99,1 73,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 10.236.863 0,9 139,4
a. Dış alemden gelen 35.306.517 3,2 83,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 25.069.654 2,3 67,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 1.103.604.908 100,0 74,0