Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1991 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 20.847.343 10,8 54,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 18.345.904 9,5 58,5
b. Ormancılık 1.201.193 0,6 21,4
c. Balıkçılık 1.300.246 0,7 39,7
Sanayi Sanayi 54.828.426 28,3 65,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 3.383.150 1,7 43,2
b. İmalat sanayi 46.728.851 24,1 64,5
c. Elektrik gaz ve su 4.716.424 2,4 97,4
İnşaat sanayi 12.704.880 6,6 84,0
Ticaret Ticaret 36.618.037 18,9 61,9
a. Toptan ve perakende ticaret 31.407.242 16,2 60,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 5.210.795 2,7 74,7
Ulaştırma ve haberleşme 24.718.882 12,7 60,4
Mali müesseseler 9.032.714 4,7 111,4
Konut sahipliği 7.064.319 3,6 76,6
Serbest meslek ve hizmetler 6.997.069 3,6 65,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 7.536.490 3,9 128,2
Devlet hizmetleri 19.067.541 9,8 101,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 748.259 0,4 56,9
İthalat vergileri 7.183.468 3,7 37,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 192.274.448 99,1 65,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.648.417 0,9 81,4
a. Dış alemden gelen 6.082.957 3,1 68,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 4.434.540 2,3 64,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 193.922.865 100,0 66,0