Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1991 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 53.552.241 24,9 41,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 52.406.784 24,3 41,5
b. Ormancılık 606.453 0,3 27,5
c. Balıkçılık 539.004 0,3 56,6
Sanayi Sanayi 44.403.048 20,6 72,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 3.093.661 1,4 62,1
b. İmalat sanayi 37.404.372 17,4 71,3
c. Elektrik gaz ve su 3.905.015 1,8 93,3
İnşaat sanayi 14.639.992 6,8 81,3
Ticaret Ticaret 38.574.937 17,9 60,5
a. Toptan ve perakende ticaret 32.968.369 15,3 58,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 5.606.568 2,6 70,9
Ulaştırma ve haberleşme 22.477.994 10,4 71,4
Mali müesseseler 6.664.798 3,1 93,4
Konut sahipliği 6.092.532 2,8 73,9
Serbest meslek ve hizmetler 7.874.560 3,7 60,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 6.169.184 2,9 121,5
Devlet hizmetleri 18.343.438 8,5 101,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 717.946 0,3 56,5
İthalat vergileri 6.073.325 2,8 98,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 213.245.628 99,1 63,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 2.018.859 0,9 20,9
a. Dış alemden gelen 5.952.665 2,8 45,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.933.806 1,8 62,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 215.264.487 100,0 62,8