Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1991 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 15.566.265 12,1 17,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 14.355.551 11,2 16,6
b. Ormancılık 864.797 0,7 32,7
c. Balıkçılık 345.918 0,3 27,7
Sanayi Sanayi 35.181.561 27,4 59,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.942.502 1,5 69,2
b. İmalat sanayi 30.241.653 23,5 58,4
c. Elektrik gaz ve su 2.997.406 2,3 62,0
İnşaat sanayi 9.653.724 7,5 70,3
Ticaret Ticaret 24.331.131 18,9 48,4
a. Toptan ve perakende ticaret 20.854.401 16,2 48,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.476.729 2,7 47,2
Ulaştırma ve haberleşme 15.690.629 12,2 55,3
Mali müesseseler 5.982.815 4,7 126,5
Konut sahipliği 5.307.878 4,1 78,7
Serbest meslek ve hizmetler 4.715.627 3,7 53,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 5.288.492 4,1 142,9
Devlet hizmetleri 11.847.188 9,2 66,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 499.228 0,4 50,8
İthalat vergileri 4.650.130 3,6 62,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 128.137.683 99,7 52,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 405.964 0,3 -60,1
a. Dış alemden gelen 3.853.641 3,0 31,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.447.677 2,7 81,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 128.543.647 100,0 50,7