Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1991 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 6.108.648 6,3 49,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 4.243.494 4,4 56,5
b. Ormancılık 1.069.568 1,1 36,2
c. Balıkçılık 795.586 0,8 32,0
Sanayi Sanayi 28.896.692 29,9 49,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.342.498 1,4 57,9
b. İmalat sanayi 25.333.980 26,2 49,3
c. Elektrik gaz ve su 2.220.214 2,3 49,5
İnşaat sanayi 7.140.699 7,4 74,3
Ticaret Ticaret 17.908.396 18,5 51,0
a. Toptan ve perakende ticaret 15.536.175 16,1 49,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.372.222 2,5 59,8
Ulaştırma ve haberleşme 11.673.700 12,1 48,5
Mali müesseseler 4.379.508 4,5 90,5
Konut sahipliği 4.762.871 4,9 73,6
Serbest meslek ve hizmetler 3.418.699 3,5 54,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 4.287.816 4,4 172,7
Devlet hizmetleri 11.792.406 12,2 72,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 366.318 0,4 44,2
İthalat vergileri 4.299.079 4,4 90,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 96.459.202 99,8 55,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 202.640 0,2 -61,1
a. Dış alemden gelen 3.317.792 3,4 34,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.115.152 3,2 59,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 96.661.842 100,0 54,0