Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1991 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 96.074.497 15,1 39,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 89.351.733 14,1 40,4
b. Ormancılık 3.742.011 0,6 28,9
c. Balıkçılık 2.980.754 0,5 38,7
Sanayi Sanayi 163.309.727 25,7 62,8
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 9.761.812 1,5 55,7
b. İmalat sanayi 139.708.856 22,0 61,9
c. Elektrik gaz ve su 13.839.059 2,2 78,7
İnşaat sanayi 44.139.294 7,0 78,4
Ticaret Ticaret 117.432.501 18,5 56,8
a. Toptan ve perakende ticaret 100.766.187 15,9 55,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 16.666.314 2,6 64,8
Ulaştırma ve haberleşme 74.561.205 11,8 60,4
Mali müesseseler 26.059.835 4,1 105,9
Konut sahipliği 23.227.600 3,7 75,7
Serbest meslek ve hizmetler 23.005.955 3,6 59,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 23.281.982 3,7 136,7
Devlet hizmetleri 61.050.573 9,6 87,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.331.752 0,4 53,3
İthalat vergileri 22.206.002 3,5 65,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 630.116.960 99,3 60,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 4.275.881 0,7 3,8
a. Dış alemden gelen 19.207.055 3,0 46,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 14.931.175 2,4 66,5
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 634.392.841 100,0 59,7