Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1990 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 13.495.108 11,5 70,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 11.574.614 9,9 63,4
b. Ormancılık 989.601 0,8 80,5
c. Balıkçılık 930.893 0,8 204,5
Sanayi Sanayi 33.160.940 28,4 63,6
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.362.535 2,0 45,5
b. İmalat sanayi 28.409.011 24,3 64,8
c. Elektrik gaz ve su 2.389.394 2,0 69,6
İnşaat sanayi 6.906.551 5,9 52,6
Ticaret Ticaret 22.617.153 19,4 74,6
a. Toptan ve perakende ticaret 19.633.947 16,8 76,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.983.206 2,6 63,7
Ulaştırma ve haberleşme 15.411.267 13,2 79,9
Mali müesseseler 4.272.644 3,7 67,0
Konut sahipliği 4.000.150 3,4 63,8
Serbest meslek ve hizmetler 4.220.823 3,6 87,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.302.790 2,8 384,3
Devlet hizmetleri 9.456.120 8,1 82,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 476.915 0,4 68,9
İthalat vergileri 5.218.268 4,5 122,2
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 115.933.148 99,2 68,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 908.527 0,8 4,7
a. Dış alemden gelen 3.607.880 3,1 36,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.699.353 2,3 51,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 116.841.675 100,0 68,1