Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1990 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 37.860.778 28,6 66,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 37.041.013 28,0 67,1
b. Ormancılık 475.633 0,4 8,7
c. Balıkçılık 344.132 0,3 115,1
Sanayi Sanayi 25.767.902 19,5 59,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.908.489 1,4 35,1
b. İmalat sanayi 21.839.020 16,5 61,0
c. Elektrik gaz ve su 2.020.393 1,5 70,2
İnşaat sanayi 8.076.796 6,1 63,6
Ticaret Ticaret 24.039.760 18,2 69,0
a. Toptan ve perakende ticaret 20.758.200 15,7 70,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.281.561 2,5 58,7
Ulaştırma ve haberleşme 13.117.261 9,9 64,0
Mali müesseseler 3.447.012 2,6 250,2
Konut sahipliği 3.504.003 2,6 59,8
Serbest meslek ve hizmetler 4.901.229 3,7 86,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.785.411 2,1 454,0
Devlet hizmetleri 9.126.973 6,9 69,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 458.818 0,3 69,8
İthalat vergileri 3.063.163 2,3 75,2
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 130.578.283 98,7 65,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.669.411 1,3 4,1
a. Dış alemden gelen 4.083.729 3,1 31,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.414.317 1,8 59,5
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 132.247.694 100,0 64,5