Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1990 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 13.236.388 15,5 170,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 12.313.524 14,4 197,9
b. Ormancılık 651.912 0,8 18,4
c. Balıkçılık 270.952 0,3 26,8
Sanayi Sanayi 22.089.645 25,9 61,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.147.780 1,3 18,6
b. İmalat sanayi 19.091.843 22,4 63,3
c. Elektrik gaz ve su 1.850.022 2,2 78,5
İnşaat sanayi 5.667.038 6,6 66,7
Ticaret Ticaret 16.396.282 19,2 83,5
a. Toptan ve perakende ticaret 14.033.967 16,4 87,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.362.315 2,8 65,0
Ulaştırma ve haberleşme 10.102.423 11,8 78,5
Mali müesseseler 2.640.911 3,1 5,8
Konut sahipliği 2.970.600 3,5 50,9
Serbest meslek ve hizmetler 3.082.008 3,6 98,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.177.492 2,6 38,8
Devlet hizmetleri 7.101.922 8,3 168,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 331.073 0,4 65,2
İthalat vergileri 2.857.166 3,3 91,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 84.297.964 98,8 85,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.018.505 1,2 177,6
a. Dış alemden gelen 2.921.647 3,4 54,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.903.142 2,2 24,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 85.316.469 100,0 86,6