Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1990 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.099.768 6,5 95,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.711.470 4,3 98,4
b. Ormancılık 785.371 1,3 52,8
c. Balıkçılık 602.927 1,0 171,3
Sanayi Sanayi 19.302.842 30,8 68,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 850.382 1,4 37,0
b. İmalat sanayi 16.967.566 27,0 68,5
c. Elektrik gaz ve su 1.484.895 2,4 91,4
İnşaat sanayi 4.096.070 6,5 34,6
Ticaret Ticaret 11.858.819 18,9 81,3
a. Toptan ve perakende ticaret 10.374.541 16,5 81,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.484.278 2,4 83,0
Ulaştırma ve haberleşme 7.859.203 12,5 92,1
Mali müesseseler 2.298.965 3,7 400,9
Konut sahipliği 2.743.644 4,4 53,6
Serbest meslek ve hizmetler 2.211.319 3,5 97,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.572.367 2,5 -918,8
Devlet hizmetleri 6.840.298 10,9 193,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 253.969 0,4 84,6
İthalat vergileri 2.258.245 3,6 78,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 62.250.776 99,2 80,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 520.934 0,8 151,5
a. Dış alemden gelen 2.469.421 3,9 41,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.948.487 3,1 26,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 62.771.709 100,0 80,7