Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1990 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 68.692.041 17,3 82,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 63.640.620 16,0 83,1
b. Ormancılık 2.902.517 0,7 41,6
c. Balıkçılık 2.148.903 0,5 138,4
Sanayi Sanayi 100.321.329 25,3 62,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 6.269.186 1,6 35,6
b. İmalat sanayi 86.307.440 21,7 64,2
c. Elektrik gaz ve su 7.744.703 1,9 75,7
İnşaat sanayi 24.746.455 6,2 55,6
Ticaret Ticaret 74.912.014 18,9 75,6
a. Toptan ve perakende ticaret 64.800.655 16,3 77,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 10.111.359 2,5 64,9
Ulaştırma ve haberleşme 46.490.154 11,7 76,7
Mali müesseseler 12.659.531 3,2 94,8
Konut sahipliği 13.218.396 3,3 57,5
Serbest meslek ve hizmetler 14.415.380 3,6 91,1
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 9.838.059 2,5 284,1
Devlet hizmetleri 32.525.313 8,2 109,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.520.775 0,4 70,8
İthalat vergileri 13.396.841 3,4 95,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 393.060.171 99,0 72,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 4.117.377 1,0 35,2
a. Dış alemden gelen 13.082.676 3,3 39,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 8.965.299 2,3 40,8
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 397.177.547 100,0 72,4