Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1989 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 7.939.384 11,4 74,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 7.085.476 10,2 77,3
b. Ormancılık 548.220 0,8 59,5
c. Balıkçılık 305.688 0,4 40,3
Sanayi Sanayi 20.272.924 29,2 85,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.623.584 2,3 95,9
b. İmalat sanayi 17.240.262 24,8 85,7
c. Elektrik gaz ve su 1.409.078 2,0 71,0
İnşaat sanayi 4.527.097 6,5 52,4
Ticaret Ticaret 12.951.367 18,6 70,7
a. Toptan ve perakende ticaret 11.128.574 16,0 70,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.822.793 2,6 71,3
Ulaştırma ve haberleşme 8.567.687 12,3 78,0
Mali müesseseler 2.559.172 3,7 71,1
Konut sahipliği 2.442.466 3,5 48,1
Serbest meslek ve hizmetler 2.245.962 3,2 144,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 682.026 1,0 -42,8
Devlet hizmetleri 5.177.589 7,4 177,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 282.365 0,4 73,3
İthalat vergileri 2.348.011 3,4 64,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 68.631.998 98,8 84,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 867.618 1,2 88,0
a. Dış alemden gelen 2.651.612 3,8 82,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.783.994 2,6 79,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 69.499.616 100,0 84,5